dev7studios
This is an example of a HTML caption with a link.

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu “Tài liệu học tập”

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giảng dạy và trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cho giảng viên inh viên khoa QTKD Với mục đích cung cấp cho inh viên có điều kiện học và nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc học tập của inh viên Thực hiện việc nâng cấp, ửa chữa, đổi mới tài liệu học tập cho phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của khoa, nhà trường, hướng tới đào tạo át với thực tế, gắn lý thuyết với thực hành Sáng 5/4/2019, Khoa QTKD tổ chức nghiệm thu 13 tài liệu

Xem tiếp

Những gương mặt sinh viên tiêu biểu Khoa Quản trị kinh doanh trong các hoạt động đoàn thể

Luôn luôn nhiệt tình, cống hiến tài năng, công ức tham gia các hoạt động đoàn thể, góp phần xây dựng hình ảnh của nhà trường là điều mà đa ố các bạn inh viên Khoa Quản trị kinh doanh đã thực hiện qua nhiều năm học qua Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh luôn át cánh cùng các ự kiện, chương trình và các hoạt động lớn của nhà trường như: Tiếp ức mùa thi năm học 2014 - 2015; hỗ trợ công tác tuyển inh năm học 2015 - 2016; đóng góp  ý tưởng, dàn dựng và thể hiện các tiết mục văn nghệ trong Đại

Xem tiếp