Khoa QTKD tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015
Tác giả: admin | Ngày đăng: 07/10/2019 | Lượt xem:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY MISA CHO SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tác giả: admin | Ngày đăng: 27/08/2019 | Lượt xem:
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2018-2019
Tác giả: admin | Ngày đăng: 10/06/2019 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Tọa đàm sinh viên “Xây dựng các kỹ năng cơ bản cho nhà quản lý”
Tác giả: admin | Ngày đăng: 04/06/2019 | Lượt xem:
Tài liệu học tập Môn Quản trị nhân lực
Tác giả: admin | Ngày đăng: 07/05/2019 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Tiếp bước cha anh”
Tác giả: admin | Ngày đăng: 24/04/2019 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu “Tài liệu học tập”
Tác giả: admin | Ngày đăng: 05/04/2019 | Lượt xem:
Đề cương chi tiết các học phần ngành QTKD
Tác giả: admin | Ngày đăng: 07/02/2019 | Lượt xem:
TÂM SỰ CỦA CỰU SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tác giả: admin | Ngày đăng: 08/10/2018 | Lượt xem:
GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tác giả: admin | Ngày đăng: 24/08/2018 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2014 – 2015  
Tác giả: admin | Ngày đăng: 13/06/2015 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh gặp mặt, chúc tết đầu xuân Ất Mùi
Tác giả: admin | Ngày đăng: 13/05/2015 | Lượt xem:
Đại hội Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2017
Tác giả: admin | Ngày đăng: | Lượt xem:
Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức thành công lễ kết nạp cho các Đảng viên mới
Tác giả: admin | Ngày đăng: | Lượt xem:
ĐÀI TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH ĐƯA TIN HỘI THẢO KHAO HỌC KHOA QTKD
Tác giả: admin | Ngày đăng: | Lượt xem: