Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) tuyển dụng Sinh viên ngành QTKD
Tác giả: admin | Ngày đăng: 04/12/2019 | Lượt xem:
TUYÊN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY MISA CHO SV NGÀNH QTKD
Tác giả: admin | Ngày đăng: 28/10/2019 | Lượt xem:
NHÀ TUYỂN DỤNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THAM GIA PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Tác giả: admin | Ngày đăng: 16/10/2019 | Lượt xem:
GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THAM GIA PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Tác giả: admin | Ngày đăng: | Lượt xem:
CỰU SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THAM GIA PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Tác giả: admin | Ngày đăng: | Lượt xem:
SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THAM GIA PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Tác giả: admin | Ngày đăng: 15/10/2019 | Lượt xem:
Khoa QTKD tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015
Tác giả: admin | Ngày đăng: 07/10/2019 | Lượt xem:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY MISA CHO SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tác giả: admin | Ngày đăng: 27/08/2019 | Lượt xem:
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2018-2019
Tác giả: admin | Ngày đăng: 10/06/2019 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Tọa đàm sinh viên “Xây dựng các kỹ năng cơ bản cho nhà quản lý”
Tác giả: admin | Ngày đăng: 04/06/2019 | Lượt xem:
Tài liệu học tập Môn Quản trị nhân lực
Tác giả: admin | Ngày đăng: 07/05/2019 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Tiếp bước cha anh”
Tác giả: admin | Ngày đăng: 24/04/2019 | Lượt xem:
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu “Tài liệu học tập”
Tác giả: admin | Ngày đăng: 05/04/2019 | Lượt xem:
Đề cương chi tiết các học phần ngành QTKD
Tác giả: admin | Ngày đăng: 07/02/2019 | Lượt xem:
TÂM SỰ CỦA CỰU SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tác giả: admin | Ngày đăng: 08/10/2018 | Lượt xem: