Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2014 – 2015
Tác giả: admin | Ngày đăng: 13/06/2015 | Lượt xem:

Triển khai thực hiện quyết định số 192/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014 – 2015 (Đợt 1), sáng ngày 05/6/2015 tại phòng 403 khu nhà văn phòng, số 456 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014 – 2015 của Khoa.

Tới dự có đầy đủ các thành viên trong hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường cùng đông đảo các Giảng viên trong Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế cơ sở.

Mở đầu buổi nghiệm thu, ủy viên thư ký của hội đồng – Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hường đã thay mặt cho hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Sau đó hội đồng bắt đầu làm việc dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng là TS Lưu Khánh Cường – Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh.

Thay mặt cho hội đồng, TS Lưu Khánh Cường đã thông báo quy trình của buổi nghiệm thu và nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý trong các bước triển khai của quy trình này. Tiếp theo, đại diện của các nhóm nghiên cứu đề tài đã trình bày quá trình nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu đã đạt được. Sau phần trình bày của đại diện nhóm nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đã nêu ra những đánh giá, nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài và đặt ra những câu hỏi cho nhóm tác giả. Thay mặt cho nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài cảm ơn những đánh giá của các phản biện, các ủy viên trong hội đồng nghiệm thu và lần lượt trả lời những câu hỏi do hội đồng đưa ra. Cuối cùng, trên cơ sở những ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội đồng, ý kiến của các đại biểu tham dự và phần trả lời của chủ nhiệm đề tài, chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã tổng kết những kết quả chính mà các báo cáo đề tài đã đạt được.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi nghiệm thu đề tài

6

 

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự

1

 

Th.S Nguyễn Thị Chi báo cáo đề tài “Phát triển ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội” trước Hội đồng nghiệm thu

2

Th.S Nguyễn Thị Minh Hương báo cáo đề tài “Đẩy mạnh ứng dụng e-marketing trong quảng bá xúc tiến du lịch ở Việt Nam” trước Hội đồng nghiệm thu

3

Th.S Mai Thị Lụa báo cáo đề tài “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực cho ngành dệt may của tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay” trước Hội đồng nghiệm thu

4

Th.S Nguyễn Thị Phượng báo cáo đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá thông qua biện pháp kiểm soát biên giới của Hải quan Việt Nam” trước Hội đồng nghiệm thu

5

Th.S Trần Đăng Quân thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam trong điều kiện hiện nay” trước Hội đồng nghiệm thu

Bài: Trần Mạnh Hùng

Ảnh: Nguyễn Tiến Mạnh & Trần Mạnh Hùng