==THÔNG BÁO BẢO TR̀ SERVER HỆ THỐNG==

Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành bảo tŕ, nâng cấp server hệ thống.

Hệ thống sẽ tạm thời gián đoạn từ: 7h 00’, ngày 03/10/2022 => (dự kiến) 12h 00’, ngày 03/10/2022.

Sau thời gian bảo tŕ, hệ thống sẽ hoạt động b́nh thường trở lại.

Vui ḷng truy cập trở lại sau khung thời gian trên.

Trân trọng cảm ơn!